Posted in PREHRANSKE BUČE

BUČA: Študija, ki bi ponujal poglobljeno, celostno znanje o prehrani človeka pri nas ni. Študij živilstva in prehrane na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in dietetike v Kopru po vsebini ni zadosten oz. je usmerjen bolj kot ne na klinične primere, ki pa nimajo veliko skupnega z najpogostejšimi vprašanji in težavami naključneža v moderni družbi.

foodscientist-foodtechnologist[1]

KOMENTAR:

Prehrana (ang. nutrition) je naravoslovna znanost o hrani, njenih sestavinah in učinkih na človeški organizem.

Živilstvo (ang. food science and technology) je naravoslovna znanost o živilih, analitiki živil, varnosti hrane (HACCP), živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja.

Znanja, ki jih mora osvojiti dober prehranski in živilski strokovnjak, so:

  • znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin matematike, kemije, biokemije, biologije, mikrobiologije in fizike,
  • ter specifične znanstvene vsebine kot so živiska kemija, živilska mikrobiologija, kakovost živil, higiena živil, zakonodaja, organizacija in delovanje prehranskih obratov, klinična dietetika, epidemiologija prehrane, fiziologija prehrane in presnove itd.

Študiji v Slovenjiji, kjer izvajajo te programe so:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo 

  • Univerzitetni študij 1. bolonjske stoplnje: Živilstvo in prehrana
  • Magisterski študij 2. bolonjske stoplnje: Živilstvo
  • Magisterski študij 2. bolonjske stoplnje: Prehrana

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

  •  Visokošolski strokovni študij 1. bolonjske stoplnje: Prehransko svetovanje – dietetika
  • Magistrski študij 2. bolonjske stoplnje: Dietetika

V Sloveniji obstaja tudi višješolski študij živilstva in prehrane, ki ga izvajajo:

  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
  • Izobraževalni center Piramida Maribor,
  • Šolski center Šentjur.

 

Uživajte ob dobri in kakovostni hrani in pijači!

 

Avtor:

Dr. Špela Može Bornšek, univ. dipl. inž. živ. tehnol. VSE PRAVICE PRIDRŽANE